ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  مطالعه شیمی کانی آمفیبول در سنگ های اولترامافیک مشهد
نام نویسندگان :کورش محمدیها، محسن مؤذن، مهرداد قهرایی پور، اووه آلتنبرگر، رباب حاج علی اوغلی
مجموعه سنگ های اولترامافیک مشهد به سن چینه ای پرمین – تریاس در شمال خاور کوههای بینالود و در نزدیکی شهر مشهد (جنوب باختر تا شمال باختر) قرار گرفته است. این منطقه از سنگ های مافیک و اولترامافیک، سنگ های رسی و کربناته دگرگون شده، گرانیتوئید و فیلیت‌های مشهد با راستای عمومی شمال باختر ـ جنوب خاور تشکیل شده است. آمفیبول-پریدوتیت های سرپانتینی شده اصلی ترین انواع سنگهای اولترامافیک در منطقه مورد مطالعه می باشند. کانی های تشکیل دهنده سنگ¬های الترامافیک این منطقه شامل اولیوین، ارتوپیروکسن، کلینوپیروکسن، آمفیبول قهوه ای و کانی های تیره به عنوان کانی های باقیمانده از سنگ اولیه وکانی¬های گروه سرپانتین، ترمولیت-اکتینولیت، کلریت، مقادیر اندکی تالک و کانی¬های کربناتی می¬باشند. دو نوع آمفیبول در این سنگ ها مشاهده می شود. آمفیبول های نیمه شکلدار قهوه ای با ترکیب پارگازیتی و آمفیبول های بی شکل و رشته ای سبز کم رنگ و یا بی رنگ با ترکیب ترمولیت – اکتینولیت. تغییرات نسبت های کاتیونی Al، Fe، Cr و Ti در ساختمان پارگازیت ها متأثر از فازهای مجاور آمفیبول (مانند کانی های اولیوین و پیروکسن و به ویژه فازهای آهن داری نظیر کرومیت) می باشد. اطلاعات پتروگرافی (ارتباط بافتی میان کانی ها) و ترکیب شیمیایی کانی ها نشان می دهد که پارگازیت های موجود در آمفیبول-پریدوتیت های منطقه با آمفیبول-پریدوتیت های گوشته ای متاسوماتیزه در یک زون فرورانشی تطابق بیشتری دارند. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :