ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  بازنگری سن سازند سرچشمه بر مبنای آمونیت ها در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران
نام نویسندگان :سید ناصر رئیس السادات، مرتضی طاهر پور خلیل آباد، جعفر طاهری
حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد. در این تحقیق چینه شناسی سن سازند سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است. آمونیت ها یکی از گروههای فسیلی می باشد که در طی کرتاسه پایینی روند تکاملی خوبی نشان می دهند به همین علت در بایواستراتیگرافی این دوره زمانی بسیار مهم می باشند. مطالعات بر روی آمونیت ها در دو دهه گذشته در حوضه کپه داغ موجب تعیین سن دقیق تری از سازندهای کرتاسه پایینی شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات نویسندگان و کارهای انجام شده قبلی، سن سازند سرچشمه در هشت برش چینه شناسی از شمال غرب تا جنوب شرق حوضه مورد بررسی قرار گفته است. دو زون زیستی متعلق به بارمین پسین و چهار زون زیستی متعلق به آپتین پیشین در سازند سرچشمه قابل شناسایی است. بر این اساس سن سازند سرچشمه بارمین پسین تا آپتین پیشین می باشد که مرزهای پایینی و بالایی آن در نقاط مختلف حوضه متفاوت بوده و دیاکرونیک است. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :