ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  ارزیابی ریسک سلامت عناصر آرسنیک، کروم، نیکل، مس، کادمیم، سرب و روی در ریزگردها بر ساکنین اطراف تالاب گاوخونی
نام نویسندگان :رقیه قلی زاده*عطا شاکری*میثم رستگاری مهر*مجید قاسمی
تالاب گاوخونی بدلیل خشک شدن، مستعد تولید گرد¬و¬غبار حاوی عناصر بالقوه سمناک است. با توجه به قرارگیری جوامع انسانی در اطراف تالاب گاوخونی و گزارش¬های منتشر شده در خصوص بالا بودن غلظت برخی عناصر بالقوه سمناک در رسوب تالاب، ازاین¬رو بررسی غلظت عناصر سنگین در غبار نهشته شده مناطق مسکونی اطراف تالاب گاوخونی و ارزیابی ریسک سلامت ضروری است. برای این منظور نمونه های ریزگرد (18n=) از 5 روستا و یک شهر در اطراف تالاب گاوخونی نمونه برداری و غلظت کل عناصر بالقوه سمناک آرسنیک، کادمیم، کروم، مس، نیکل، سرب و روی با استفاده از دستگاه ICP-MS مورد تجزیه قرارگرفت. نتایج حاصل از بار آلودگی(PLI) نشان دادکه حدود 50 درصد از نمونه ها نسبت به عناصر آرسنیک، کادمیم، کروم، مس، نیکل، سرب و روی غنی شده¬اند، که نشان¬دهنده آلودگی این عناصر در ریزگردهای سکونتگاههای انسانی اطراف تالاب است. محاسبه ضریب خطر (HQ) و شاخص خطر (HI) برای عناصر آرسنیک و کروم از طریق بلع، تنفس و پوست بیشتر از یک بدست آمد که نشان¬دهنده احتمال وجود پتانسیل خطر برای سلامتی است. ریسک سرطانزایی کروم و آرسنیک بالاتر از1×10-4 بدست آمد که نشان داد قرار گرفتن در معرض ریزگرد آلوده به کروم و آرسنیک می تواند احتمال بالای سرطان¬زایی به¬ویژه برای کودکان داشته باشد. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :