ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  خطر زمینلرزه ـ گسلش در منطقه راور ـ لکرکوه (جنوب خاور ایران)
نام نویسندگان :احمد رشیدی
در دهه های اخیر، گسل های موجود در باختر بلوک بلوت فعالیت چشمگیری از خود نشان داده اند بطوریکه عامل رخداد تعدادی زمینلرزه مخرب بوده اند. با توجه به مراکز جمعیت شهری و روستایی در امتداد گسل های فعال منطقه، وقوع زمین لرزه شدید، خسارات جانی و مالی فراوانی را برای مردم این مناطق در بر خواهد داشت. در این مطالعه براساس بررسی های صورت گرفته نقشه های هم شدت شکستگی و هم شتاب لرزه ای برای تعیین مناطق با خطر لرزه ای بالا ترسیم و در نهایت این مناطق در بازدیدهای میدانی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس مطالعات صورت گرفته، می توان چندین منطقه با شتاب خیلی بالا شناسایی کرد: 1ـ مناطق هم پوشان گسلی (مانند مناطقی در امتداد گسل شرق نایبند، گسل نایبند) 2ـ مناطق خم دار گسلی (مانند مناطقی در امتداد گسل کوهبنان) 3ـ پایانه گسل ها (مانند پایانه شمالی گسل لکرکوه) و 4ـ مناطقی که گسل ها شاخه ای (اسپلی) می شوند (مانند گسل راور، گسل بهاباد). ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :