ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  مدل سازی کیفیت هیدروکربور موجود در ذخایر نامتعارف گازی: مطالعه موردی غرب استرالیا
نام نویسندگان :یوسف عسگری نژاد، علی مرادزاده
مهم ترین پارامترهای شناخت شیل ها و ماسه های گازی، مناطق حاوی مواد ارگانیک بالغ، زون های شکننده و سازندهای دارای تخلخل لازم برای تجمع مواد آلی می باشند. رایج ترین روش های اکتشاف این ذخایر، مطالعات ژئوشیمیایی است. البته روش های لرزه ای برای شناسایی محدوده این مخازن و روش های ژئوشیمیایی برای بررسی کیفیت این مخازن استفاده می شود. اما برای تولید داده های ژئوشیمیایی هزینه بالایی صرف می شود. لذا چنانچه بتوان راهکاری یافت تا از سایر اطلاعات موجود، علاوه بر تعیین زون های شکننده و متخلخل، کیفیت سنگ مخزن را تعیین نمود به دستاورد بزرگی می توان نائل شد. در این مطالعه تا با استفاده از داده های لرزه ای و پتروفیزیکی، مدلی برای کیفیت مخازن نامتعارف بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که دقت روش مورد استفاده در حد قابل قبولی بوده (70% ) و استفاده از داده های لرزه ای و نگارهای پتروفیزیکی به افزایش دقت مدل کمک بسیاری نموده است. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :