ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  برآورد شوری و مکانیسم انتقال آبران شور تحت فشار به چاههای تولیدی گاز مطالعه موردی؛ شمال شرق ایران
نام نویسندگان :مهدی میری، رحیم باقری، عزیزالله طاهری
میدان گازی خانگیران از دو مخزن مزدوران و شوریجه تشکیل شده است. در ابتدای بهره¬برداری، آب تولیدی چاه¬های مخزن گازی مزدوران شیرین بوده، اما پس از برداشت گاز و گذر زمان، مقادیر شوری و حجم آب تولیدی برخی از چاه¬ها افزایش یافته است. در بسیاری از چاه¬ها افزایش دبی تولیدی باعث افزایش میزان شوری و حجم آب تولیدی می¬شود. برآورد حجم آب تولیدی و شوری آبران تحت فشار زیر مخزن مزدوران و آب¬های تولیدی به عنوان اولین راهکارجهت مدیریت مخزن و افزایش برداشت امری بسیاری ضروری می¬باشد. مقدار شوری آبهای تولیدی این مخزن در طول زمان افزایش یافته و از 1000 تا 100000 میلی‌گرم بر لیتر متغیر می-باشد. به دلیل عدم دسترسی به آبران شور تحت فشار زیر مخزن مزدوران شوری آبران از طریق روش¬های موجود در حدود 100000 میلی¬گرم بر لیتر محاسبه شد. به طور کلی آب¬های تولیدی از سه روش انتقال می¬یابند که شامل جریان باز آب از طریق گسل‌ها و شکاف‌ها یا کاناله شدن آب در پشت لوله جداری، جریان آب حاشیه‌ای یا تغییر سطح تماس آب و نفت یا گاز و پدیده مخروطی¬شدن است. چاه¬های مخزن مزدوران در اثر پدیده مخروطی شدن و کاناله شدن آب در پشت لوله جداری انتقال می¬یابد. پدیده مخروطی¬شدن نیز هنگامی رخ می‌دهد که دبی تولید بالایی به چاه تحمیل شود. نتایج این تحقیق بسیار ضروری برای مدیریت بهتر مخزن می¬باشد. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :