ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  تغییرات سیمای طیفی برگ درخت انار در معرض فلزات سنگین معادن سرب و روی
نام نویسندگان :علی قربانی، مهدی هنرمند، هادی شهریاری
طیف‌سنجی روشی نوین، سریع و با دقت است که می‌توان بوسیله آن به پژوهش در حیطه‌های مختلف علوم زمین از جمله آلودگی‌های زیست محیطی، مطالعات اکتشافی و ژئوبوتانی پرداخت. در این پژوهش با استفاده طیف سنجی، تأثیر حضور و تمرکز فلزات سنگین و سمی معادن سرب و روی بر روی برگ گیاه درخت انار مطالعه شد. در این پژوهش، محدوده معدن سرب و روی گوجر واقع در کمربند کانه زائی سرب و روی شمال استان کرمان، مورد مطالعه قرار گرفت که از دیرباز مورد بهره برداری قرار می‌گرفته است. مقایسه نتایج طیف سنجی نمونه‌های گیاه محدوده معدن و نمونه گیاه سالم متعلق به شهرستان‌ ماهان نشان داد که نمونه گیاه متعلق به معدن دارای تغییراتی در گستره طیفی 7/1-8/1 میکرومتر است. آنالیز شیمیایی نیز حضور و تمرکز بالای فلزات سنگین در نمونه متعلق به معدن تأیید نمود. این مطالعه نشان داد که می‌توان با استفاده از طیف سنجی بازتابی با دقت و سرعت بالایی به بررسی تنش فلزات سنگین بر گیاهان و میزان آلودگی معادن فلزی پرداخت. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :