ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  ارزیابی زیست محیطی فرآوری طلا بر خاک معدن طلای زرشوران ( شمال تکاب) : با تاکید بر سیانید
نام نویسندگان :فاطمه محمدی 1*، محمد معانی جو1 ، مهرداد براتی1، عباس اروجی2
کانسار زرشوران در شمال باختری ایران در جنوب شرقی محدوده جغرافیایی استان آذربایجان غربی و در شمال شهرستان تکاب واقع شده است. در معدن زرشوران جهت فرآوری طلا از سنگ معدن، از فرآیند سیانوراسیون (Cyanidation) استفاده می‌شود. استفاده از سیانید در معدن زرشوران یک مسئله مهم زیست محیطی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی آلودگی سیانید در منطقه، تعداد 10 نمونه خاک از اطراف سد باطله و پایین دست آن، محل حمل و دپو باطله‌ها، اطراف حوضچه تبخیر 1 و حوضچه 2 برای تعیین آنالیز سیانید کل و سیانید آزاد مورد بررسی قرار گرفت. میزان حداکثر و حداقل سیانید کل به ترتیب بین 005/0 تا 71/28 میلی گرم بر کیلوگرم و غلظت سیانید آزاد بین 0تا 10/21 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین شد. غلظت سیانید کل در تمامی نمونه‌ها به جز نمونه شاهد (s10) بیش‌تر از حدود مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان بهداشت جهانی بود. همچنین غلظت سیانید آزاد در همه نمونه‌ها به جز نمونه شاهد بیش‌تر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی بود و در برخی از نمونه‌ها بیش‌تر از حد مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. نتایج این تحقیق نشان داد سیانید در خاک منطقه مورد مطالعه انتشار پیدا کرده است. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :