ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  پالینوستراتیگرافی عضو چهار سازند میلا، جنوب غرب دامغان
نام نویسندگان :نوید نویدی ایزد، حسین هاشمی
میکروفیتوپلانکتون¬های دریایی با دیواره آلی عضو چهار سازند میلا در برش چینه شناسی الگو (میلاکوه دامغان) به منظور معرفی و استفاده از پالینومورف¬ها (آکریتارک¬ها) در تعیین سن نسبی این رسوبات مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس مجموعه آکریتارک¬های شاخص مانند Vulcanisphaera africana, Ninadiacrodium dumontii, Cristallinium cambriense, Timofeevia sp. cf. T. phosphoritica، Ooidium rossicum و Dasydiacrodium sp. در نهشته¬های این واحد سنگی، یک بیوزون تجمعی تحت عنوان Ooidium rossicum- Vulcanisphaera africana assemblage biozone مربوط به کامبرین پسین (فورونگین) و یکbarren interval برای این رسوبات در نظر گرفته شد. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :