ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  تعیین منشا سیال بوسیله ایزوتوپ پایدار کربن بر روی رگچه¬های کربناته کانه¬دار در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی (جنوب غرب بیرجند)
نام نویسندگان :عباس اعتمادی*(abbas.etemadi@stu.um.ac.ir)؛ محمدحسن کریم¬پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی، سمانه نادرمزرجی
محدوده همچ در جنوب غرب شهر بیرجند، شرق خرد قاره ایران مرکزی، شرق مرکز بلوک لوت و در نزدیکی محل اتصال آن با حوضه فلیشی نهبندان-خاش (زمین¬درز سیستان) واقع شده است. واحدهای آذرین محدوده شامل سنگهای آتشفشانی-رسوبی و ولکانوکلاستیک پالئوسن تا ائوسن، سنگ¬های آتشفشانی- نفوذی ائوسن میانی می¬باشد. نفوذ توده¬های نیمه¬عمیق به درون واحدهای قدیمی¬تر سبب شکل¬گیری کانه¬زایی از نوع پورفیری همراه با آلتراسیون¬های گسترده در سطح شده است. کانه¬زایی نیز به دو شکل پراکنده و رگچه¬ای قابل مشاهده است. بخشی از کانه¬زایی رگچه¬ای بصورت رگچه¬های کربنات میباشد که از لحاظ همراهی با کانیهای سولفیدی به دو دسته فاقد کانه¬زایی (نوع A) و دارای کانه¬زایی (نوع B) تقسیم می¬شوند. نسبت ایزوتوپهای کربن در رگچه¬های پیریت¬دار بین + 2.92‰ تا + 5.39‰ تغییر می¬کند که مقادیر مثبتی می¬باشد. این مقادیر احتمال یک منشا ماگمایی یا آلی را رد کرده و همخوان با یک منشا هیدروترمال از آبهای زیرزمینی و یا دگرگونی سنگهای کربناته دریایی همراه با افیولیتها در زون فرورانش است. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :