ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  جایگاه تکتونوماگمایی و خاستگاه سنگ های آتشفشانی ائوسن باختر گده کهریز، شمال مشکین شهر
نام نویسندگان :امیر شهریاری، مرتضی خلعت بری جعفری، محمد فریدی
منطقه مورد مطالعه در باختر گده کهریز در شمال مشکین شهر، استان اردبیل واقع است. این محدوده دربردارنده توالی آتشفشانی ائوسن است و از گدازه های آلکالن با ترکیب پیکروبازالت، بازالت، تفریت بازانیت، تراکی بازالت، بازالتیک تراکی آندزیت، فنوتفریت، تفروفنولیت، تراکی آندزیت و تراکیت (ایگنمبریت تراکیتی و گدازه تراکیتی) تشکیل شده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی، این گدازه ها دارای بافت میکروسکوپی پورفیریک تا پورفیریتیک با خمیره میکرولیتیک هستند. در نمودارهای تمایز سری های ماگمایی، این گدازه ها روندهای ماگمایی آلکالن (ترانزیشنال- پتاسیک) و شوشونیتی را نشان می دهند. در الگوهای عناصر نادر خاکی و نمودارهای عنکبوتی، غنی شدگی از LREE و LILE نسبت به HREE و تهی شدگی از HFSE (شامل Ta،P ، Ti) دیده می شود. این شواهد نشان می دهند که منشاء این گدازه ها گوشته لیتوسفری بوده که قبلا توسط مؤلفه های فرورانش (سیالات- مذاب) متاسوماتیزه شده است. در نمودارهای تکتونوماگمایی، گدازه های مورد مطالعه، در قلمرو کمان ماگمایی و در خاستگاه لیتوسفر و ترکیبی از لیتوسفر- آستنوسفر ترسیم شده اند. در نمودار نسبت Sm/Yb به Sm، این گدازه ها در قلمروی منشاء پریدوتیتی گارنت-اسپینل دار جای گرفته اند. به نظر می رسد که به دنبال همگرایی پلیت عربی با اوراسیا، سنگ های آتشفشانی ائوسن گده کهریز در یک محیط کششی-برخوردی تشکیل شده اند. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :