ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  ارزیابی دینامیک جریان آب در چشمه کوهرنگ (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی به منظور بهبود مدیریت آب در سرزمی
نام نویسندگان :وهاب امیری، فیروز موسائی
هدف از انجام این پژوهش، تعیین خصوصیات جریان در یکی از پیشرفته‌ترین مناطق کارستی ایران است. برای این منظور پارامترهای فیزیکوشیمیایی چشمه کوهرنگ (در شمال غرب استان چهارمحال و بختیاری) به عنوان مهمترین چشمه کارستی منطقه به مدت بیش از یک سال مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. به مدت 15 ماه و طی هر دو هفته یکبار پارامترهای هدایت الکتریکی، مواد جامد محلول، شوری، pH و دمای آب چشمه کوهرنگ اندازه‌گیری و آنیون‌ها و کاتیون‌های اصلی نمونه‌های آب آنالیز شد. آنالیز نمونه‌های برداشت شده از چشمه کوهرنگ نشان می‌دهد که تغییرات بسیار شدیدی در پارامترهای فیزیکوشیمیایی این چشمه وجود ندارد. در این مطالعه، برای محاسبه فشار جزئی دی‌اکسیدکربن و اندیس‌های اشباع کلسیت و دلومیت، مدل کامپیوتری PHREEQC مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات هدایت الکتریکی، غلظت کلسیم و بیکربنات، اندیس اشباع کلسیت و دولومیت و دمای آب ناچیز است که این نشان از کنترل رفتار شیمیایی چشمه توسط خصوصیات آبخوان داشت. بنابراین، به دلیل جریان سریع و کانالیزه در محدوده چشمه زمان تماس آب با سنگ دیواره مجاری اندک بوده و میزان املاح موجود در چشمه اندک است. مورفولوژی و زمین‌شناسی حوضه آبگیر چشمه کوهرنگ و اطلاعات هیدروگراف و شیمی‌نگار چشمه نشان می‌دهد که سیستم هیدرولوژیکی در رده جریان مجرایی است. با توجه به سیستم مجرایی جریان در این حوضه، آلودگی‌های احتمالی می‌توانند به آسانی وارد آب زیرزمینی شوند. بنابراین، حفاظت از این منابع آبی بسیار ارزشمند باید با دقت بیشتری صورت گیرد. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :