ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  پرتوزایی طبیعی چشمه¬های آبگرم و سرد منطقه آتش‌فشانی بزمان، جنوب شرق ایران
نام نویسندگان :داود بهادری، رضا جهانشاهی و وحید دهقانی
این مطالعه به این منظور بررسی مقدار پرتوزایی در آب چشمه¬های منطقه آتشفشانی بزمان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. برای این منظور تعداد 7 چشمه‌ آب سرد پانساره (S1)، اسپیدژ (S3)، کوزه (S8)، آبسرد بزمان (S10)، تنکک (S12)، تلار (S15) و یک چشمه آبگرم بزمان (S4)، از 16 چشمه منطقه، موردمطالعه قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از طریق پرتوسنجی گاما با دستگاه آشکارساز (HPGE)، وجود رادیوایزوتوپ سزیم 134 با غلظت بسیار کم 4852/0±7110/1 بکرل بر کیلوگرم (Bq/kg) در نمونه آب چشمه S1 و غلظت حدود 6638/0±4270/2 بکرل بر کیلوگرم برای این رادیوایزوتوپ در نمونه آب چشمه S4 گزارش‌شده است. همچنین با توجه به اینکه سزیم 134 یک رادیوایزوتوپ مصنوعی بوده و در طبیعت وجود ندارد، احتمال داده می‌شود سزیم 134 درنتیجه فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای اطراف وارد جو و در ارتفاعات بالا وارد ابرها شده و با بارش این ابرها در این منطقه، در چشمه‌ها ظاهر شده باشد. نتایج نشان می‌دهد پرتوزایی در دو چشمه S1 و S4 نسبت به سایر چشمه‌ها بیشتر می‌باشد. همچنین پرتوهای دریافتی باانرژی مختلف Pa234 و Bi214 دلیل بر واپاشی اورانیوم 238 است. ازنظر بهداشت، میزان پرتوزایی چشمه‌ها کمتر از حد مجاز استاندارد EPA و ICRP در خصوص آب آشامیدنی است و از این نظر آلودگی وجود ندارد. همچنین با توجه به دز پایین پرتوزایی در آب چشمه‌ها، در منطقه بزمان احتمال وجود کانون فعالی از معدن اورانیوم وجود ندارد؛ اما بااین‌وجود نیاز به بررسی پرتوسنجی نمونه¬های خاک و سنگ منطقه است. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :