ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  مدل‌سازی وارون دوبعدی داده‌های گرانی با استفاده از ترکیب الگوریتم‌های ژنتیک و خوشه بندی میانگین-کا
نام نویسندگان :محمود رشادتی، سید هانی متولی عنبران
وارونسازی داده‌های ژئوفیزیکی به منظور شناخت بیشتر محیط مورد مطالعه، یکی از مهمترین مسائل چالش‌برانگیز در حوزه علوم زمین می‌باشد و از این رو تاکنون الگوریتم‌های متعددی در این راستا ارائه شده است که هدف اصلی تمامی این الگوریتم‌ها دست‌یابی به محتمل‌ترین جواب ممکن می‌باشد. این پژوهش بر مبنای مدلسازی وارون غیرخطی دوبعدی دادههای گرانی به منظور تعیین شکل ساختارهای توده‌ای شکل چگال دوبعدی انجام شده است. در این تحقیق از ترکیب دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و الگوریتم خوشه‌بندی میانگین-کا روشی برای تعیین شکل ساختارهای توده‌ای شکل چگال با تباین چگالی مشخص معرفی شده است. در این تحقیق پس از بیان اساس و ضرورت این موضوع، ابتدا به توضیح دو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خوشه بندی میانگین-کا پرداخته و پس از آن نحوه‌ی استفاده از آنها در فرایند وارون‌سازی داده‌های گرانی شرح داده شده است. سپس برای بررسی کارایی این الگوریتم از دو مدل مصنوعی توده‌ای شکل متفاوت استفاده شده است که مدل اول یک مدل با هندسه‌ی ساده و مدل دوم یک مدل با هندسه‌ی نسبتاً پیچیده برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی می‌باشد. مجموعه‌ی محاسبات، الگوریتم‌ و تصاویر مرتبط با این مدل‌سازی‌ها در محیط نرم‌افزاری کد نویسی و پیاده سازی شده است. در پایان نیز نتایج این تحقیق به رشته تحریر درآمده است. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :