ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر تهران با استفاده از نرم افزار GIS
نام نویسندگان :سمانه ناصری، سیما هوشمند معنوی
پدیده های طبیعی چون زمین لرزه، پدیده روانگرایی و فرونشست زمین همواره وجود داشته و انسان امروزی علیرغم پیشرفت شگرف فناوری، توانایی جلوگیری از وقوع آنها را ندارد. نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی نوع نقشه های زمین شناسی مهندسی می باشد که با اهداف خاصی تهیه می شوند.در این نقشه ها مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک در عمق مورد نظر بر روی نقشه نمایش داده می شود. پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر تهران یکی از روشهایی است که می توان به کمک آن مناطق بحرانی را شناسایی کرده و از نقشه های پهنه بندی به دست آمده در برنامه ریزی های توسعه پایدار استفاده کرد. در راستای کاهش آسیب پذیری شهر تهران، قبل از هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم بود با استفاده از اطلاعات جامع ژئوتکنیکی و علوم زمین و تهیه نقشه های پهنه بندی در محیط GIS، تا حدودی بتوان پاسخگوی مشکلات فوری توسعه شهری شد. برهمین اساس، در این مطالعه از روش درون یابی معکوس فاصله(IDW) به منظور پهنه بندی شهر تهران بهره گرفته شد. عوامل متعددی در این پهنه بندی لحاظ شدند که عبارتند از: نوع خاک(برای شناسایی ویژگی رفتار و خواص دینامیکی خاک و رده بندی نوع زمین براساس آیین نامه 2800)، دانسیته، SPT ، عمق آب زیرسطحی و توزیع خاک، که می توان از آنها برای تعیین کاربری ها با توجه به ساختارهای زمین شناسی مهندسی منطقه و تعیین حجم عملیات ژئوتکنیکی مورد نیاز پروژه ها استفاده کرد. در این روش با توجه به محدوده مورد مطالعه در هر یک از کلاس های پارامترهای مختلف مورد مطالعه، ارزش وزنی برای هر یک از سلول ها در نظر گرفته شد و مجموع ارزش های وزنی برای هر سلول با همپوشانی لایه های مختلف مورد مطالعه به دست آمد.بر اساس نقشه های پهنه بندی از شمال به جنوب تهران، اندازه ذرات کاهش یافته و از شن به رس تغییر می کند. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :