ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : مسعود شریفی یزدی، حسین رحیم پور بناب، وحید توکلی، سارا صالحی نوع پرور، مازیار ناظمی
سازند کربناته-تبخیری سورمه فوقانی یا عرب از نظر مخزنی اهمیت زیادی در منطقه¬ی خاورمیانه دارد. این سازند در بخش مرکزی خلیج فارس متشکل از 11 ¬رخساره¬ی رسوبی می¬باشد که در یک پلاتفرم رمپ¬مانند نهشته شده¬اند. از مهمترین فرآیند¬های دیاژنزی در این سازند می¬توان به تشکیل سیمان¬های دریایی، تشکیل دولومیت¬های اولیه، انحلال و سیمانی شدن انیدریتی اشاره کرد. تاریخچه¬ی دیاژنزی تحت تاثیر اقلیم دیرینه تکامل تخلخل را در این توالی کنترل کرده¬ است. در بخش عرب پایینی تخلخل بین دانه¬ای غالب بوده که در مرحله¬ی تدفین حفظ گشته است. در بخش عرب بالایی تخلخل¬های بین بلورین، درون¬بلورین، قالبی و حفره¬ای مشاهده می¬شود که برخی از آنها با سیمان انیدریتی پر شده¬ است. این تغییرات با نوع اقلیم دیرینه طی ژوراسیک پسین ارتباط نزدیکی دارد. غلبه¬ی اقلیم گرم و خشک در ژوراسیک پسین باعث نهشت رخساره¬های تبخیری شده به¬طوری که این رخساره¬ها در نحوه¬ی تشکیل، حفظ و یا از بین رفتن حفرات سازند سورمه¬ی فوقانی سهم به¬سزایی داشته اند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : حیدر اصغرزاده اصل، کمال سیاه¬چشم، محمدرضا حسین¬زاده، ابراهیم طالع فاضل
بهترین راهنمای تشخیص توده¬های نفوذی واجد کانه¬سازی مس، دانسیته با تمرکز بالای شکستگی¬ها در داخل و یا اطراف توده نفوذی است. شناسایی عناصر ساختاری به ویژه گسل¬ها و ارتباط آنها با توده¬های نفوذی، در مناطق متاثر از فعالیتهای ماگمایی راهنمای مناسبی در شناسایی و اکتشاف مواد معدنی است زیرا محل برخورد گسلها می¬تواند ناحیه مناسبی برای نفوذ ماگما و کانی¬زایی باشد. زمان جایگیری توده¬های شیور و کلیه توده¬های اطراف اهر با دامنه ترکیبی گسترده (از گابرو تا گرانیت) مربوط به الیگو- میوسن هستند. برای زیرلایه گسل ابتدا نقشه گسل¬های منطقه ترسیم شد تا ارتباط کانه¬زایی با گسلهای منطقه مشخص شود، اگر گسل¬ها یا تاثیر فاصله از گسل¬ها اعمال شود مساحت نواحی امیدبخش در محدوده زیاد خواهد بود که این به معنی هدر رفتن هزینه و زمان در چنین مطالعاتی می¬باشد، بنابراین باید هم تاثیر گسل¬ها را به خوبی لحاظ کرد و هم مساحت مناطق امیدبخش را کمتر کرد که این عامل در تهیه نقشه پتانسیل معدنی بسیار مهم می¬باشد. از آنجایی که توجه به محل تقاطع گسل¬ها و طول و تراکم آنها در شناسایی نواحی کانه¬زایی حائز اهمیت است، نقشه چگالی گسل تهیه شد و نتیجه¬گیری به کمک آن به صورت مطلوب¬تری صورت گرفت. به¬منظور تعیین روند دقیق کانی¬سازی در ناحیه مورد مطالعه، ابتدا تمام اندیس¬های فلزی مشخص گردید. سپس به وسیله نرم¬افزار DotProc ¬که روش تحلیلی فرای را مورد استفاده قرار می¬دهد، روند کلی کانی¬سازی به¬دست¬آمد که روند غالب کانی¬سازی در این ناحیه تابع روند توده¬های نفوذی قره¬داغ ᵒN324 است. با مقایسه نقشه پتانسیل معدنی با نقشه چگالی گسل مشاهده می¬شود که مناطق دارای پتانسیل خوب در محدوده-های با تراکم بالای شکستگی¬ها (چگالی گسل) و نزدیک به آن قرار دارند، بنابراین ارتباط و تأثیر بهتر شکستگی¬ها در نقشه چگالی گسل برای کانه¬زایی مس پورفیری و اپی¬ترمال اثبات شد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : وهاب امیری، فیروز موسائی
هدف از انجام این پژوهش، تعیین خصوصیات جریان در یکی از پیشرفته‌ترین مناطق کارستی ایران است. برای این منظور پارامترهای فیزیکوشیمیایی چشمه کوهرنگ (در شمال غرب استان چهارمحال و بختیاری) به عنوان مهمترین چشمه کارستی منطقه به مدت بیش از یک سال مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. به مدت 15 ماه و طی هر دو هفته یکبار پارامترهای هدایت الکتریکی، مواد جامد محلول، شوری، pH و دمای آب چشمه کوهرنگ اندازه‌گیری و آنیون‌ها و کاتیون‌های اصلی نمونه‌های آب آنالیز شد. آنالیز نمونه‌های برداشت شده از چشمه کوهرنگ نشان می‌دهد که تغییرات بسیار شدیدی در پارامترهای فیزیکوشیمیایی این چشمه وجود ندارد. در این مطالعه، برای محاسبه فشار جزئی دی‌اکسیدکربن و اندیس‌های اشباع کلسیت و دلومیت، مدل کامپیوتری PHREEQC مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات هدایت الکتریکی، غلظت کلسیم و بیکربنات، اندیس اشباع کلسیت و دولومیت و دمای آب ناچیز است که این نشان از کنترل رفتار شیمیایی چشمه توسط خصوصیات آبخوان داشت. بنابراین، به دلیل جریان سریع و کانالیزه در محدوده چشمه زمان تماس آب با سنگ دیواره مجاری اندک بوده و میزان املاح موجود در چشمه اندک است. مورفولوژی و زمین‌شناسی حوضه آبگیر چشمه کوهرنگ و اطلاعات هیدروگراف و شیمی‌نگار چشمه نشان می‌دهد که سیستم هیدرولوژیکی در رده جریان مجرایی است. با توجه به سیستم مجرایی جریان در این حوضه، آلودگی‌های احتمالی می‌توانند به آسانی وارد آب زیرزمینی شوند. بنابراین، حفاظت از این منابع آبی بسیار ارزشمند باید با دقت بیشتری صورت گیرد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رقیه قلی زاده*عطا شاکری*میثم رستگاری مهر*مجید قاسمی
تالاب گاوخونی بدلیل خشک شدن، مستعد تولید گرد¬و¬غبار حاوی عناصر بالقوه سمناک است. با توجه به قرارگیری جوامع انسانی در اطراف تالاب گاوخونی و گزارش¬های منتشر شده در خصوص بالا بودن غلظت برخی عناصر بالقوه سمناک در رسوب تالاب، ازاین¬رو بررسی غلظت عناصر سنگین در غبار نهشته شده مناطق مسکونی اطراف تالاب گاوخونی و ارزیابی ریسک سلامت ضروری است. برای این منظور نمونه های ریزگرد (18n=) از 5 روستا و یک شهر در اطراف تالاب گاوخونی نمونه برداری و غلظت کل عناصر بالقوه سمناک آرسنیک، کادمیم، کروم، مس، نیکل، سرب و روی با استفاده از دستگاه ICP-MS مورد تجزیه قرارگرفت. نتایج حاصل از بار آلودگی(PLI) نشان دادکه حدود 50 درصد از نمونه ها نسبت به عناصر آرسنیک، کادمیم، کروم، مس، نیکل، سرب و روی غنی شده¬اند، که نشان¬دهنده آلودگی این عناصر در ریزگردهای سکونتگاههای انسانی اطراف تالاب است. محاسبه ضریب خطر (HQ) و شاخص خطر (HI) برای عناصر آرسنیک و کروم از طریق بلع، تنفس و پوست بیشتر از یک بدست آمد که نشان¬دهنده احتمال وجود پتانسیل خطر برای سلامتی است. ریسک سرطانزایی کروم و آرسنیک بالاتر از1×10-4 بدست آمد که نشان داد قرار گرفتن در معرض ریزگرد آلوده به کروم و آرسنیک می تواند احتمال بالای سرطان¬زایی به¬ویژه برای کودکان داشته باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : فاطمه محمدی 1*، محمد معانی جو1 ، مهرداد براتی1، عباس اروجی2
کانسار زرشوران در شمال باختری ایران در جنوب شرقی محدوده جغرافیایی استان آذربایجان غربی و در شمال شهرستان تکاب واقع شده است. در معدن زرشوران جهت فرآوری طلا از سنگ معدن، از فرآیند سیانوراسیون (Cyanidation) استفاده می‌شود. استفاده از سیانید در معدن زرشوران یک مسئله مهم زیست محیطی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی آلودگی سیانید در منطقه، تعداد 10 نمونه خاک از اطراف سد باطله و پایین دست آن، محل حمل و دپو باطله‌ها، اطراف حوضچه تبخیر 1 و حوضچه 2 برای تعیین آنالیز سیانید کل و سیانید آزاد مورد بررسی قرار گرفت. میزان حداکثر و حداقل سیانید کل به ترتیب بین 005/0 تا 71/28 میلی گرم بر کیلوگرم و غلظت سیانید آزاد بین 0تا 10/21 میلی گرم بر کیلوگرم تعیین شد. غلظت سیانید کل در تمامی نمونه‌ها به جز نمونه شاهد (s10) بیش‌تر از حدود مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان بهداشت جهانی بود. همچنین غلظت سیانید آزاد در همه نمونه‌ها به جز نمونه شاهد بیش‌تر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی بود و در برخی از نمونه‌ها بیش‌تر از حد مجاز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. نتایج این تحقیق نشان داد سیانید در خاک منطقه مورد مطالعه انتشار پیدا کرده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : سید ناصر رئیس السادات، مرتضی طاهر پور خلیل آباد، جعفر طاهری
حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد. در این تحقیق چینه شناسی سن سازند سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است. آمونیت ها یکی از گروههای فسیلی می باشد که در طی کرتاسه پایینی روند تکاملی خوبی نشان می دهند به همین علت در بایواستراتیگرافی این دوره زمانی بسیار مهم می باشند. مطالعات بر روی آمونیت ها در دو دهه گذشته در حوضه کپه داغ موجب تعیین سن دقیق تری از سازندهای کرتاسه پایینی شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات نویسندگان و کارهای انجام شده قبلی، سن سازند سرچشمه در هشت برش چینه شناسی از شمال غرب تا جنوب شرق حوضه مورد بررسی قرار گفته است. دو زون زیستی متعلق به بارمین پسین و چهار زون زیستی متعلق به آپتین پیشین در سازند سرچشمه قابل شناسایی است. بر این اساس سن سازند سرچشمه بارمین پسین تا آپتین پیشین می باشد که مرزهای پایینی و بالایی آن در نقاط مختلف حوضه متفاوت بوده و دیاکرونیک است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مهدی میری، رحیم باقری، عزیزالله طاهری
میدان گازی خانگیران از دو مخزن مزدوران و شوریجه تشکیل شده است. در ابتدای بهره¬برداری، آب تولیدی چاه¬های مخزن گازی مزدوران شیرین بوده، اما پس از برداشت گاز و گذر زمان، مقادیر شوری و حجم آب تولیدی برخی از چاه¬ها افزایش یافته است. در بسیاری از چاه¬ها افزایش دبی تولیدی باعث افزایش میزان شوری و حجم آب تولیدی می¬شود. برآورد حجم آب تولیدی و شوری آبران تحت فشار زیر مخزن مزدوران و آب¬های تولیدی به عنوان اولین راهکارجهت مدیریت مخزن و افزایش برداشت امری بسیاری ضروری می¬باشد. مقدار شوری آبهای تولیدی این مخزن در طول زمان افزایش یافته و از 1000 تا 100000 میلی‌گرم بر لیتر متغیر می-باشد. به دلیل عدم دسترسی به آبران شور تحت فشار زیر مخزن مزدوران شوری آبران از طریق روش¬های موجود در حدود 100000 میلی¬گرم بر لیتر محاسبه شد. به طور کلی آب¬های تولیدی از سه روش انتقال می¬یابند که شامل جریان باز آب از طریق گسل‌ها و شکاف‌ها یا کاناله شدن آب در پشت لوله جداری، جریان آب حاشیه‌ای یا تغییر سطح تماس آب و نفت یا گاز و پدیده مخروطی¬شدن است. چاه¬های مخزن مزدوران در اثر پدیده مخروطی شدن و کاناله شدن آب در پشت لوله جداری انتقال می¬یابد. پدیده مخروطی¬شدن نیز هنگامی رخ می‌دهد که دبی تولید بالایی به چاه تحمیل شود. نتایج این تحقیق بسیار ضروری برای مدیریت بهتر مخزن می¬باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : شاهرخ پوربیرانوند
وارون سازی تانسور تنش با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه ها یکی از روشهای مورد استفاده در مطالعۀ تنشهای تکتونیکی است. در این مطالعه با استفاده از این روش، راستای تنش بیشینۀ افقی در منطقۀ گذار بین زاگرس و مکران به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان دهندۀ تغییرات قابل توجهی در راستای محورهای اصلی تنش در این منطقه است. در اطراف تنگۀ هرمز محورهای تنش افقی بیشینه می چرخند. راستاهای تنش بیشینۀ افقی با توجه به روند امتداد گسلهای فعال منطقه به خوبی با سازوکار گسلش در مناطق مورد مطالعه همخوانی دارد. این راستاها همچنین با اطلاعات حاصل از دیگر روشهای ژئوفیزیکی که چرخش مشابهی را در اطراف تنگۀ هرمز به نمایش می گذارند مطابقت دارد. این مطالعه می تواند با فراهم کردن نگرشی نو، به درک ساختار و فرایندهای تکتونیکی در این منطقۀ پیچیده کمک کنند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رحیم حسینی، مجید شاه پسندزاده،سعیده کشاورز، رقیه توکلی
کانسار ‎آهن گل‎گهر در کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان قرار گرفته است. سنگ‎های میزبان این کانسار به مجموعه دگرگونی گل‎گهر به سن نئوپروتروزوئیک- پالئوزوییک زیرین تعلق دارند. به منظور بررسی شرایط دگرشکلی سنگ میزبان کانسار آهن گل‎گهر (آنومالی IV)، از شواهد ریزساختاری موجود استفاده گردید. بنابر این پژوهش، مجموعه دگرگونی گل‎گهر دو مرحله میلونیت‎زایی و بازبلورش پویا در شرایط دگرگونی درجه پایین (رخساره شیست سبز) و بازبلورش ایستا (پس از میلونیت‎زایی) در شرایط دگرگونی درجه متوسط-بالا (رخساره آمفیبولیت) را تحمل نموده است. ایجاد ریزبلورهای جدید ناشی از برآمدگی در حاشیه بلورهای کوارتز، خاموشی موجی و جارویی کوارتز و ارتوکلاز به همراه تغییرشکل درون بلوری فلدسپار (آلبیت) و موسکویت، نشانگر رویداد این دگرشکلی اولیه در نرخ بالای تنش و دمای پایین- متوسط (بین 300 تا 500 درجه سانتی‏گراد) است. تشکیل بافت گرانوبلاستیک دانه‎های کوارتز و فلدسپار، مرزهای آمیبی شکل و تبلور مجدد بلورهای کوارتز طی فرآیند بازپخت، از شواهد دگرشکلی دمای بالا ثانویه (بین 500 تا 650 درجه سانتی‎گراد) در این مجموعه دگرگونی است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : نوید نویدی ایزد، حسین هاشمی
میکروفیتوپلانکتون¬های دریایی با دیواره آلی عضو چهار سازند میلا در برش چینه شناسی الگو (میلاکوه دامغان) به منظور معرفی و استفاده از پالینومورف¬ها (آکریتارک¬ها) در تعیین سن نسبی این رسوبات مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس مجموعه آکریتارک¬های شاخص مانند Vulcanisphaera africana, Ninadiacrodium dumontii, Cristallinium cambriense, Timofeevia sp. cf. T. phosphoritica، Ooidium rossicum و Dasydiacrodium sp. در نهشته¬های این واحد سنگی، یک بیوزون تجمعی تحت عنوان Ooidium rossicum- Vulcanisphaera africana assemblage biozone مربوط به کامبرین پسین (فورونگین) و یکbarren interval برای این رسوبات در نظر گرفته شد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : داود بهادری، رضا جهانشاهی و وحید دهقانی
این مطالعه به این منظور بررسی مقدار پرتوزایی در آب چشمه¬های منطقه آتشفشانی بزمان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. برای این منظور تعداد 7 چشمه‌ آب سرد پانساره (S1)، اسپیدژ (S3)، کوزه (S8)، آبسرد بزمان (S10)، تنکک (S12)، تلار (S15) و یک چشمه آبگرم بزمان (S4)، از 16 چشمه منطقه، موردمطالعه قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از طریق پرتوسنجی گاما با دستگاه آشکارساز (HPGE)، وجود رادیوایزوتوپ سزیم 134 با غلظت بسیار کم 4852/0±7110/1 بکرل بر کیلوگرم (Bq/kg) در نمونه آب چشمه S1 و غلظت حدود 6638/0±4270/2 بکرل بر کیلوگرم برای این رادیوایزوتوپ در نمونه آب چشمه S4 گزارش‌شده است. همچنین با توجه به اینکه سزیم 134 یک رادیوایزوتوپ مصنوعی بوده و در طبیعت وجود ندارد، احتمال داده می‌شود سزیم 134 درنتیجه فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای اطراف وارد جو و در ارتفاعات بالا وارد ابرها شده و با بارش این ابرها در این منطقه، در چشمه‌ها ظاهر شده باشد. نتایج نشان می‌دهد پرتوزایی در دو چشمه S1 و S4 نسبت به سایر چشمه‌ها بیشتر می‌باشد. همچنین پرتوهای دریافتی باانرژی مختلف Pa234 و Bi214 دلیل بر واپاشی اورانیوم 238 است. ازنظر بهداشت، میزان پرتوزایی چشمه‌ها کمتر از حد مجاز استاندارد EPA و ICRP در خصوص آب آشامیدنی است و از این نظر آلودگی وجود ندارد. همچنین با توجه به دز پایین پرتوزایی در آب چشمه‌ها، در منطقه بزمان احتمال وجود کانون فعالی از معدن اورانیوم وجود ندارد؛ اما بااین‌وجود نیاز به بررسی پرتوسنجی نمونه¬های خاک و سنگ منطقه است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : سمانه ناصری، سیما هوشمند معنوی
پدیده های طبیعی چون زمین لرزه، پدیده روانگرایی و فرونشست زمین همواره وجود داشته و انسان امروزی علیرغم پیشرفت شگرف فناوری، توانایی جلوگیری از وقوع آنها را ندارد. نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی نوع نقشه های زمین شناسی مهندسی می باشد که با اهداف خاصی تهیه می شوند.در این نقشه ها مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک در عمق مورد نظر بر روی نقشه نمایش داده می شود. پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر تهران یکی از روشهایی است که می توان به کمک آن مناطق بحرانی را شناسایی کرده و از نقشه های پهنه بندی به دست آمده در برنامه ریزی های توسعه پایدار استفاده کرد. در راستای کاهش آسیب پذیری شهر تهران، قبل از هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم بود با استفاده از اطلاعات جامع ژئوتکنیکی و علوم زمین و تهیه نقشه های پهنه بندی در محیط GIS، تا حدودی بتوان پاسخگوی مشکلات فوری توسعه شهری شد. برهمین اساس، در این مطالعه از روش درون یابی معکوس فاصله(IDW) به منظور پهنه بندی شهر تهران بهره گرفته شد. عوامل متعددی در این پهنه بندی لحاظ شدند که عبارتند از: نوع خاک(برای شناسایی ویژگی رفتار و خواص دینامیکی خاک و رده بندی نوع زمین براساس آیین نامه 2800)، دانسیته، SPT ، عمق آب زیرسطحی و توزیع خاک، که می توان از آنها برای تعیین کاربری ها با توجه به ساختارهای زمین شناسی مهندسی منطقه و تعیین حجم عملیات ژئوتکنیکی مورد نیاز پروژه ها استفاده کرد. در این روش با توجه به محدوده مورد مطالعه در هر یک از کلاس های پارامترهای مختلف مورد مطالعه، ارزش وزنی برای هر یک از سلول ها در نظر گرفته شد و مجموع ارزش های وزنی برای هر سلول با همپوشانی لایه های مختلف مورد مطالعه به دست آمد.بر اساس نقشه های پهنه بندی از شمال به جنوب تهران، اندازه ذرات کاهش یافته و از شن به رس تغییر می کند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : عباس اعتمادی*(abbas.etemadi@stu.um.ac.ir)؛ محمدحسن کریم¬پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی، سمانه نادرمزرجی
محدوده همچ در جنوب غرب شهر بیرجند، شرق خرد قاره ایران مرکزی، شرق مرکز بلوک لوت و در نزدیکی محل اتصال آن با حوضه فلیشی نهبندان-خاش (زمین¬درز سیستان) واقع شده است. واحدهای آذرین محدوده شامل سنگهای آتشفشانی-رسوبی و ولکانوکلاستیک پالئوسن تا ائوسن، سنگ¬های آتشفشانی- نفوذی ائوسن میانی می¬باشد. نفوذ توده¬های نیمه¬عمیق به درون واحدهای قدیمی¬تر سبب شکل¬گیری کانه¬زایی از نوع پورفیری همراه با آلتراسیون¬های گسترده در سطح شده است. کانه¬زایی نیز به دو شکل پراکنده و رگچه¬ای قابل مشاهده است. بخشی از کانه¬زایی رگچه¬ای بصورت رگچه¬های کربنات میباشد که از لحاظ همراهی با کانیهای سولفیدی به دو دسته فاقد کانه¬زایی (نوع A) و دارای کانه¬زایی (نوع B) تقسیم می¬شوند. نسبت ایزوتوپهای کربن در رگچه¬های پیریت¬دار بین + 2.92‰ تا + 5.39‰ تغییر می¬کند که مقادیر مثبتی می¬باشد. این مقادیر احتمال یک منشا ماگمایی یا آلی را رد کرده و همخوان با یک منشا هیدروترمال از آبهای زیرزمینی و یا دگرگونی سنگهای کربناته دریایی همراه با افیولیتها در زون فرورانش است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : علی قربانی، مهدی هنرمند، هادی شهریاری
طیف‌سنجی روشی نوین، سریع و با دقت است که می‌توان بوسیله آن به پژوهش در حیطه‌های مختلف علوم زمین از جمله آلودگی‌های زیست محیطی، مطالعات اکتشافی و ژئوبوتانی پرداخت. در این پژوهش با استفاده طیف سنجی، تأثیر حضور و تمرکز فلزات سنگین و سمی معادن سرب و روی بر روی برگ گیاه درخت انار مطالعه شد. در این پژوهش، محدوده معدن سرب و روی گوجر واقع در کمربند کانه زائی سرب و روی شمال استان کرمان، مورد مطالعه قرار گرفت که از دیرباز مورد بهره برداری قرار می‌گرفته است. مقایسه نتایج طیف سنجی نمونه‌های گیاه محدوده معدن و نمونه گیاه سالم متعلق به شهرستان‌ ماهان نشان داد که نمونه گیاه متعلق به معدن دارای تغییراتی در گستره طیفی 7/1-8/1 میکرومتر است. آنالیز شیمیایی نیز حضور و تمرکز بالای فلزات سنگین در نمونه متعلق به معدن تأیید نمود. این مطالعه نشان داد که می‌توان با استفاده از طیف سنجی بازتابی با دقت و سرعت بالایی به بررسی تنش فلزات سنگین بر گیاهان و میزان آلودگی معادن فلزی پرداخت. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد بهره ور/ حسین رحیم پور بناب/ الهام حاجی کاظمی
سازند داریان )شعیبا(به سن آپتین آلبین یکی از مخارن مهم نفتی در زاگرس و خلیج فارس به شمار میرود. هدف از این مطالعه تفسیر محیط رسوبی با توجه به ریز رخسارههای سازند داریان در غرب خلیج فارس میباشد. سازند داریان در میدان مورد مطالعه قابل تقسیم به چهار بخش کربناته زیرین با لیتولوژی آهک کرم تا تیره رنگ با وجود حفرات انحلالی، بخش زبانه کژدمی با لیتولوژی مارنی به رنگ خاکستری تیره و فاقد ساخت رسوبی، بخش کربناته بالایی آهک تمیز به رنگ خاکستری تیره تا روشن و بخش آواریهای راس با لیتولوژی ماسهای سیلتستونی و شیل میباشد. بررسی ریزرخسارههای سازند داریان در این میدان منجر به شناسایی 13 رخساره شد که در 5 کمربند رخسارهای شامل دلتا، رمپ داخلی، رمپ میانی، رمپ خارجی و حوضه ژرف رسوب کردهاند. آنالیز و تفسیر دقیق رخسارهای با توجه به فونای موجود در میدان مورد نظر انجام شد که عمدتا نشانگر محیط کمعمق دریایی میباشد. همچنین عدم نقطه عطف و تغیبرات یکنواخت در رخسارهها و عدم وجود موجودات ریفساز مانند مرجانها و رودیستها و جایگزین شدن جلبکهای لیتوکودیوم باسینلا که با وقایع بی اکسیژنی کرتاسه همزمان بوده و همچنین لیتوکودیوم باسینلا توانایی کمتری در ساختن ریفهای بزرگ دارند بنابراین این محیط رسوبی به صورت یک رمپ کربناته پیش بینی شد که دارای ریفهای کومهای و پشتهای میباشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : امیر شهریاری، مرتضی خلعت بری جعفری، محمد فریدی
منطقه مورد مطالعه در باختر گده کهریز در شمال مشکین شهر، استان اردبیل واقع است. این محدوده دربردارنده توالی آتشفشانی ائوسن است و از گدازه های آلکالن با ترکیب پیکروبازالت، بازالت، تفریت بازانیت، تراکی بازالت، بازالتیک تراکی آندزیت، فنوتفریت، تفروفنولیت، تراکی آندزیت و تراکیت (ایگنمبریت تراکیتی و گدازه تراکیتی) تشکیل شده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی، این گدازه ها دارای بافت میکروسکوپی پورفیریک تا پورفیریتیک با خمیره میکرولیتیک هستند. در نمودارهای تمایز سری های ماگمایی، این گدازه ها روندهای ماگمایی آلکالن (ترانزیشنال- پتاسیک) و شوشونیتی را نشان می دهند. در الگوهای عناصر نادر خاکی و نمودارهای عنکبوتی، غنی شدگی از LREE و LILE نسبت به HREE و تهی شدگی از HFSE (شامل Ta،P ، Ti) دیده می شود. این شواهد نشان می دهند که منشاء این گدازه ها گوشته لیتوسفری بوده که قبلا توسط مؤلفه های فرورانش (سیالات- مذاب) متاسوماتیزه شده است. در نمودارهای تکتونوماگمایی، گدازه های مورد مطالعه، در قلمرو کمان ماگمایی و در خاستگاه لیتوسفر و ترکیبی از لیتوسفر- آستنوسفر ترسیم شده اند. در نمودار نسبت Sm/Yb به Sm، این گدازه ها در قلمروی منشاء پریدوتیتی گارنت-اسپینل دار جای گرفته اند. به نظر می رسد که به دنبال همگرایی پلیت عربی با اوراسیا، سنگ های آتشفشانی ائوسن گده کهریز در یک محیط کششی-برخوردی تشکیل شده اند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : الناز آقاعلی1*، منیره خیرخواه2، منیره پشت کوهی3، میرعلی اصغر مختاری4
گدازه¬های الیگوسن با ترکیب حدواسط در خاور میانه برونزد دارند. این سنگ¬ها ترکیب تراکی¬آندزیت تا تراکیتی داشته و ساختاری منشوری را نمایان ساخته¬اند. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی این گدازه¬ها ماهیت کالک آلکالن دارند و در الگوهای عناصر نادر خاکی و نمودارهای عنکبوتی غنی¬شدگی از LREEs نسبت به HREEs را نشان می¬دهند. همچنین در نمودارهای عنکبوتی غنی¬شدگی از Rb و Pb دیده می¬شود که می¬توان به آلودگی ماگمای والد با عناصر پوسته¬ای با قاره¬ای نسبت داد. با توجه به غنی¬شدگی عناصر U، Rb،Th ، Zrو Pb و همچنین پراکندگی نمونه¬ها در نمودارهای تکتونوماگمایی می¬توان نتیجه گرفت که این گدازه¬ها در حاشیه¬ قاره تشکیل شده¬اند. درنمودار نسبت Sm/Yb به La/Sm این گدازه¬ها منشأ اسپینل گارنت- لرزولیت را نشان داده¬اند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : احمد رشیدی
در دهه های اخیر، گسل های موجود در باختر بلوک بلوت فعالیت چشمگیری از خود نشان داده اند بطوریکه عامل رخداد تعدادی زمینلرزه مخرب بوده اند. با توجه به مراکز جمعیت شهری و روستایی در امتداد گسل های فعال منطقه، وقوع زمین لرزه شدید، خسارات جانی و مالی فراوانی را برای مردم این مناطق در بر خواهد داشت. در این مطالعه براساس بررسی های صورت گرفته نقشه های هم شدت شکستگی و هم شتاب لرزه ای برای تعیین مناطق با خطر لرزه ای بالا ترسیم و در نهایت این مناطق در بازدیدهای میدانی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس مطالعات صورت گرفته، می توان چندین منطقه با شتاب خیلی بالا شناسایی کرد: 1ـ مناطق هم پوشان گسلی (مانند مناطقی در امتداد گسل شرق نایبند، گسل نایبند) 2ـ مناطق خم دار گسلی (مانند مناطقی در امتداد گسل کوهبنان) 3ـ پایانه گسل ها (مانند پایانه شمالی گسل لکرکوه) و 4ـ مناطقی که گسل ها شاخه ای (اسپلی) می شوند (مانند گسل راور، گسل بهاباد). ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : راضیه محمدی- محمد فودازی
محدوده کهک به لحاظ پهنه ساختاری متعلق به ایران مرکزی و کمربند ماگمایی ارومیه – دختر می باشد. سنگ های آندزیتی ائوسن در فرآیندهای تبلور تفریقی و گاه آلودگی با ماهیت ماگمایی کالکوآلکالن تا تولئیتی است. دگرسانی در این منطقه نظم خاصی را دنبال نمی کند. دیاگرام های عنکبوتی بهنجار شده به گوشته اولیه نمونه های سنگی منطقه نیز بیانگر غنی شدگی نمونه ها از LREE و عناصر ناسازگارTh، K، Rb و تهی شدگی عناصر HREE، Ta ، Ti و Nb نسبت به گوشته اولیه می باشند. با چشم پوشی از تغییرات رفتاری بعضی از عناصر متحرک مانند K و Ba سنگ های ولکانیکی جنوب کهک در نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده با کندریت و گوشته اولیه الگوی کاهشی با شیب نسبی آرامی را به نمایش می گذارند. همچنین غنی  شدگی عناصر نادر خاکی سبک LREE نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین HREEدر سنگ های میانه و اسیدی دلالت بر دخالت پوسته قاره ای در فرآیند تشکیل ماگماها دارد. در نمودارهای متمایز کننده محیط های تکتونو ماگمایی، نمونه های مورد مطالعه در محدوده CAB قرار می گیرند. آنومالی منفی Nb و تمرکز بالای عناصر متحرک در نمونه ها، می تواند به عنوان شاخص نقش پوستۀ قاره ای در تولید یا آلودگی ماگماهای اولیه و یا تاثیر فرورانش بر منبع گوشته‌ای مطرح باشد . ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : زینب ناصریان مطلق*، محمدرضاحیدریان شهری، آزاده ملک¬زاده شفارودی گروه زمین¬شناسی، دانشکده¬علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ااندیس¬ آهن¬ چاه¬کلیدانک درجنوب غرب شهرستان بردسکن، استان خراسان¬جنوبی، و در شمال شرق زون تکتونیکی کاشمر-کرمان واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای رسوبی- آتشفشانی دگرگون شده از قبیل سنگ¬های اسلیتی –فیلیتی، سنگ-های شیستی، متاریولیت¬ها، متاریوداسیت¬ها، سنگهای کربناته با تبلور مجدد و توده¬های نفوذی گرانیتی و دیوریتی به سن پرکامبرین-کامبرین می¬باشند. کانی¬سازی آهن به صورت لایه¬ای و همشیب و بصورت متناوب درون واحد کربناته ماسه¬سنگی قرارگرفته است. کانیهای اولیه شامل مگنتیت و پیریت بوده و هماتیت وگوتیت کانیهای ثانویه می¬باشد. در شیمی مگنتیت، مقادیر Fe2o3 بین 6/51 تا 9/98 درصد اندازه¬گیری شد، میزان Cu بین 4 تا 52ppm و Zn بین 32تا 92 ppm که مقادیر بسیار پایینی را نشان می¬دهد. فراوانی وانادیم ppm603 تا 21، تیتانیمppm 5037 تا36 و نیکلppm 101 تا 16 است، براساس نمودارهای Vدر مقابلTi و همچنین Vدر مقابل Ni، نمونه¬ها بیشترین قرابت را با انواع آتشفشانی-رسوبی دارد. حضور توده¬های ریولیتی و ریوداسیتی در مجاورت لایه¬های رسوبی آهن¬دار، ساخت و بافت لایه¬ای و همزمان با رسوبگذاری و همچنین انطباق آن با مطالعات ژئوشیمی، اندیس آهن چاه¬کلیدانک را در محدوده کانسارهای با منشا آتشفشانی-رسوبی قرار¬می¬دهد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : کبری حیدرزاده، حسین حاجی‌علی‌بیگی، غلامرضا قرابیگلی، جائومه ورجس
حوضه دهدشت، واقع در دزفول جنوبی، واجد ناودیس‌های رشدی است که از رسوبات تخریبی گروه فارس پوشیده شده‌اند. این ناودیس‌ها در میان حجم زیادی از نهشته‌های تبخیری گچساران که گاهی همراه با اکستروژن بر روی این ناودیس‌ها هستند، قرار گرفته‌اند. مرز جنوب و جنوب‌غرب این حوضه به دو تاقدیس بزرگ خویز و دماغه جنوب‌شرقی بنگستان محدود می‌شود. در این مرز نیمرخ‌های لرزه‌ای نازک‌شدگی چینه‌های رشدی سازند گچساران به سمت قله تاقدیس بنگستان را نشان می‌دهند. داده‌های صحرایی نیز وجود چینه‌های رشدی گچساران در بخش‌های بالایی سازندهای گچساران و میشان را نشان می‌دهند. این مشاهدات نشان‌دهنده فرآیند رشد تاقدیس بنگستان از زمان نهشته‌شدن لایه‌های پایینی گچساران می‌باشد که با توجه به سن قاعده سازند گچساران به میوسن آغازین بر می‌گردد. این سن چین‌خوردگی روند ساده مهاجرت جبهه دگرریختی به دست آمده بر اساس سن‌سنجی‌های مطلق قبلی در زاگرس را پیچیده می‌کند که می‌تواند مربوط به چین‌خوردگی و گسلش خارج از توالی و یا فازهای قبلی چین‌خوردگی باشد. بنابراین برای تعیین روند مهاجرت جبهه دگرریختی زاگرس نیاز به تعیین سن‌ها و مقادیر کوتاه‌شدگی دقیق‌تر محلی است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : سولماز بلوچی، محمود صادقیان، حبیب الله قاسمی، مینگو جای
مجموعه پی¬سنگی نئوپروتروزوئیک¬پایانی جندق- عروسان در منطقه کلاته توسط توده¬های نفوذی گابرودیوریتی و دایک¬های آلکالی-فلدسپار گرانیتی صورتی¬رنگ قطع شده¬اند. تاکنون جایگاه سنی این توده¬های نفوذی براساس شواهد چینه¬شناختی یا روش¬های سن-سنجی نامناسب، تعبیر و تفسیر شده است. بر اساس سن سنجی انجام گرفته به روش U-Pb بر روی زیرکن¬های جدا شده از این سنگ ها، دامنه سنی 6/1±221 تا 6/1±9/213 میلیون سال را نشان می¬دهد که که با تریاس پسین مطابقت می¬کند. این یافته¬ها حاکی از آن است این سنگ¬های آذرین تظاهرات ماگمایی فاز کوهزادی سیمرین پیشین می¬باشند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : پریسا پیروزفر، Herald van der Werff
این مطالعه با هدف امکان سنجی استفاده از پارامترهای شاخص جذب طیفی در محدوده نور مرئی و مادون قرمز نزدیک (VNIR) در پیش بینی مقدار غلظت و توزیع فلزات سنگین در نمونه های رسوب حوضه آبریز معدن سونگون انجام شده است. تعداد 65 نمونه رسوب در امتداد رودخانه های اصلی منطقه که از نواحی معدنی و انباشت باطله ها زه کشی می شوند برداشت گردید. نمونه ها جهت اندازه گیری مقدار غلظت عناصر As،Cd ،Cu ،Cr ،Ni ،Mo ،Pb و Zn و خصوصیات طیفی در محدودهnm 2500-350 آنالیز شدند. ارتباط کمی میان داده های ژئوشیمیایی و پارامترهای طیفی با استفاده از روش های ضریب همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره (ELMR و SMLR) بررسی گردید. نتایج نشان دهنده وجود همبستگی قوی منفی میان نیکل و کروم با Area2200nm و همبستگی مثبت میان نیکل و سرب با Depth2200nm و مس، مولیبدن، کادمیوم، سرب و روی با Depth500nm می باشد. استفاده از روش رگرسیون ELMR برای مس، مولیبدن، نیکل، کروم و ارسنیک به نتایج قابل اعتمادی ختم شد در حالیکه برای سرب، روی و کادمیوم نتایج ضعیفی داشت. نقشه پراکنش فلزات سنگین نشان داد که غلظت فلزات سنگین در سرشاخه هایی که از معادن و محل انباشت باطله ها زه کشی می شوند زیاد بوده و به تدریج به سمت نواحی پایین دست کاهش می یابد. می توان نتیجه گرفت که کانه زایی منطقه در کنار فعالیت های معدنی دو عامل اصلی ورود و توزیع فلزات سنگین در حوضه آبریز این محدوده معدنی هستند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مریم رضازادهء بنا
طراحی تجهیزات آنالیزی قابل حمل یکی از اهداف شیمی نوین است. یک سیستم آنالیزی ایده آل قابلیت اندازه گیری کمی ونه مورد نظر را در هر سطح غلظتی و در هر بافت نمونه ای را خواهد داشت. برای رسیدن به چنین سیستم ایده آلی لازم است امکان استخراج، آشکارسازی و اندازه¬گیری گونه مهیا باشد. دستگاه¬های معمول آنالیز آزمایشگاهی عمدتا قابلیت نقل و انتقال به محل نمونه برداری را ندارند که این امر امکان طراحی روش¬های "آنالیز در محل" را محدود می¬سازد. تلفن¬های هوشمند یک پدیده نوین در زندگی مدرن بوده و کاربرد آن¬ها روز به روز توسعه می¬یابد. قابلیت¬ها و امکانات این تلفن¬ها نیز هر روز در حال پیشرفت است. استراتژی¬های گوناگونی برای تبدیل تلفن هوشمند به یک دستگاه آنالیزی وجود دارد. این مقاله مرور است بر کاربردهای موجود تلفن¬های هوشمند در شیمی تجزیه و راهکارهای ارائه شده در آنالیز علوم زمین. کاربردهای مختلف این دستگاه¬ها دسته بندی شده و مزایا و معایب آن¬ها مقایسه شده است. این دستگاه¬های مدرن قابلیت تبدیل شدن به عضوی از شیمی کمی را دارا هستند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد جودکی، فاطمه محمودی پناه و مرتضی یوسفی
در این پژوهش، سازند آسماری با سن الیگو- میوسن در برش چینه¬شناسی سمیرم از نظر چینه¬نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفت. این برش 66 متر ضخامت دارد و در ناحیه زاگرس مرتفع واقع شده است. بررسی ریزرخساره¬ها به جهت تعیین مدل رسوبگذاری منجر به شناسایی 6 ریز رخساره واقع در محدوده¬های لاگون، سد و دریای باز شد که نشان دهنده رسوبگذاری سازند آسماری یک رمپ کربناته است. تفکیک مرزهای سکانسی بر اساس وجود ناپیوستگی¬های رسوبی (شواهد صحرایی و زیست چینه¬ای) و پیوستگی¬های معادل (تغییرات محیط رسوبی براساس پراکندگی رخساره¬ها)، منجر به تفکیک چهار سکانس رسوبی رده سوم برای نهشته¬های آسماری گردید. سکانس¬های رسوبی شناسایی شده انطباق نسبتاَ خوبی با منحنی جهانی سطح آب دریا در الیگوسن پسین و میوسن پیشین نشان می¬دهند. همچنین، سطوح سکانسی از نظر پالئوژئوگرافی، با سکانس¬های رسوبی نواحی فرواقتادگی دزفول و ایذه مورد قیاس قرار گرفت. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : یوسف عسگری نژاد، علی مرادزاده
مهم ترین پارامترهای شناخت شیل ها و ماسه های گازی، مناطق حاوی مواد ارگانیک بالغ، زون های شکننده و سازندهای دارای تخلخل لازم برای تجمع مواد آلی می باشند. رایج ترین روش های اکتشاف این ذخایر، مطالعات ژئوشیمیایی است. البته روش های لرزه ای برای شناسایی محدوده این مخازن و روش های ژئوشیمیایی برای بررسی کیفیت این مخازن استفاده می شود. اما برای تولید داده های ژئوشیمیایی هزینه بالایی صرف می شود. لذا چنانچه بتوان راهکاری یافت تا از سایر اطلاعات موجود، علاوه بر تعیین زون های شکننده و متخلخل، کیفیت سنگ مخزن را تعیین نمود به دستاورد بزرگی می توان نائل شد. در این مطالعه تا با استفاده از داده های لرزه ای و پتروفیزیکی، مدلی برای کیفیت مخازن نامتعارف بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که دقت روش مورد استفاده در حد قابل قبولی بوده (70% ) و استفاده از داده های لرزه ای و نگارهای پتروفیزیکی به افزایش دقت مدل کمک بسیاری نموده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمود رشادتی، سید هانی متولی عنبران
وارونسازی داده‌های ژئوفیزیکی به منظور شناخت بیشتر محیط مورد مطالعه، یکی از مهمترین مسائل چالش‌برانگیز در حوزه علوم زمین می‌باشد و از این رو تاکنون الگوریتم‌های متعددی در این راستا ارائه شده است که هدف اصلی تمامی این الگوریتم‌ها دست‌یابی به محتمل‌ترین جواب ممکن می‌باشد. این پژوهش بر مبنای مدلسازی وارون غیرخطی دوبعدی دادههای گرانی به منظور تعیین شکل ساختارهای توده‌ای شکل چگال دوبعدی انجام شده است. در این تحقیق از ترکیب دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و الگوریتم خوشه‌بندی میانگین-کا روشی برای تعیین شکل ساختارهای توده‌ای شکل چگال با تباین چگالی مشخص معرفی شده است. در این تحقیق پس از بیان اساس و ضرورت این موضوع، ابتدا به توضیح دو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خوشه بندی میانگین-کا پرداخته و پس از آن نحوه‌ی استفاده از آنها در فرایند وارون‌سازی داده‌های گرانی شرح داده شده است. سپس برای بررسی کارایی این الگوریتم از دو مدل مصنوعی توده‌ای شکل متفاوت استفاده شده است که مدل اول یک مدل با هندسه‌ی ساده و مدل دوم یک مدل با هندسه‌ی نسبتاً پیچیده برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی می‌باشد. مجموعه‌ی محاسبات، الگوریتم‌ و تصاویر مرتبط با این مدل‌سازی‌ها در محیط نرم‌افزاری کد نویسی و پیاده سازی شده است. در پایان نیز نتایج این تحقیق به رشته تحریر درآمده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : لقمان نمکی
در مطالعات ژئوفیزیک هوایی انجام شده در ایران مرکزی، یک آنومالی مغناطیسی مهم ثبت شده است. بخش شمالی این آنومالی در پهنه کویری شمال رباط پشت بادام، توسط شرکت کیان کاوان زمین، برداشت مغناطیس سنجی زمینی شد و یک گمانه اکتشافی، جهت شناسائی منشأ آنومالی، معرفی گردید. این گمانه، بنابر دلایل فنی، در یک عمق مشخصی متوقف و منشأ آنومالی ثبت نگردید. مغزه‌های این گمانه، شامل رسوبات حوضه رسوبی و سنگهای سینیتی دگرسان شده پی سنگی هستند و اثرات بسیار خفیفی از سنگ آهن در آنها دیده می شود. هرگونه حفاری برای ثبت منشأ اصلی آنومالی مغناطیسی، نیازمند صرف زمان و هزینه زیاد برای جاده سازی در شن های روان کویری است. بنابراین، نیاز است که با یک تصمیم گیری متفاوت و کم هزینه تر، منشأ آنومالی مغناطیسی شناسائی شود. بدین منظور با پردازش مجدد داده ها توسط نگارنده، یک آنومالی بسیار کوچک تر و ضعیف تر واقع در شمال آنومالی اصلی که کاملا دردسترس است، نشانه گیری شد. این گمانه، رسوبات جوان کویر و سنگهای گابرویی سرشار از آهن و تیتان را قطع می کند. انجام حفاری برای اکتشاف توده اصلی منشأ آنومالی مغناطیسی، نیازمند جاده سازی در کویر و نیازمند هزینه های فراوان است، لذا می بایست براساس داده های موجود، برای ادامه یا عدم ادامه کار اکتشافی، تصمیم گیری می شد. در این سخنرانی، به پیش فرضها و چالشهای موجود در انتخاب نقاط حفاری و نحوه تصمیم گیری در تعیین منشأ آنومالی های مغناطیسی پنهان در مناطق با شرایط خاص پرداخته می شود. همچنین پاسخ به این سوالات بنیادین که " آیا سنگهای ثبت شده در گمانه های اکتشافی می توانند منشأ آنومالی باشند یا خیر؟ آیا حفاری ها را باید ادامه داد یا متوقف کرد؟ آیا امکان وجود سنگ آهن در جای دیگری از منطقه مورد پوشش مطالعات ژئوفیزیک وجود دارد یا نه؟" مورد بحث قرار می گیرد. در این سخنرانی، که بیشتر جنبه آموزشی و ارائه تجربه و کمتر حالت آکادمیک دارد، موارد فوق، در یک مورد خاص و حساس و بسیار نادر، بحث می شود و توضیح داده می شود که چگونه با تحلیل و تلفیق داده های اکتشافی می توان یک ارزیابی قابل اعتماد برای تعیین تکلیف تارگتهای اکتشافی عمیق ارائه کرد. مطالعات پتروژتز، نشان داد که سنگهای آذرین ثبت شده در مغزه های هردو گمانه (غالبا سینیت و گابرو)، تفریق یافته از یک ژنز هستند و همگی متعلق به یک کمپلکس ماگمایی هستند. پردازش و تحلیل مجدد داده های ژئوفیزیکی، بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه مغزه های حفاری، به این نتیجه ختم شد که توده های آذرین حاوی تیتانومگنتیت بالا، می تواند یک گزینه قوی برای توده اصلی منشأ آنومالی مغناطیسی باشد که بنابر دلایل فنی و محدودیت های موجود، امکان حفاری آن وجود نداشته است. هرچند که امکان بررسی فنی اقتصادی توده های منشأ به لحاظ مینرالوژیک وجود دارد، اما، قرارگیری آنها در اعماق زیاد (براساس مدل های ژئوفیزیک) و محدودیت های اعمال شده توسط شرایط کویری منطقه، در حال حاضر تلقی کانساری از منشأ این آنومالی را منتفی کرده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : افسانه دهقان چناری، سادات فیض نیا، سید محسن آل علی، منوچهر قریشی
تراز آب حوضه‌های آبی عامل مهمی در روند فعالیت‌های طبیعی آنها به شمار می‌آید. در طول ساحل دریای خزر تپه¬های ماسه‌ای وجود دارد که به موازات خط ساحل می‌باشند. در پشت این تپه‌ها مناطق پستی وجود دارند که تحت‌تاثیر نوسانات آب دریای کاسپین قرار می‌گیرند و حجم و سطح آب، شکل سواحل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و همچنین تالابهایی را بوجود می‌آورند. امروزه مطالعه‌ی تالاب‌ها و دریاچه‌ها در دنیا و به خصوص در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا جهت شناخت بیشتر این دریاچه و مخصوصا منطقه پراهمیت بابلسر لازم است توجه ویژه‌ای به نوسانات آن داشته باشیم. در این مطالعه مغزه رسوبی دست نخورده از رسوبات ساحل در شمال منطقه بابلسر به روش مغزه‌گیر Auger تهیه شد. دانه‌بندی، شناسایی اجزای رسوبی، مورفومتری، کانی‌شناسی با استفاده از میکروسکوپ بیناکولار انجام گرفتند. نتایج حاکی از آن است که بر اثر نوسان سطح آب در این منطقه با تغییر عمق محیط رسوبی دشت، به محیط لاگونی، ساحلی، مجددا لاگون، ساحل و دشت تغییر میکند. زیرا در این محیط‌های رسوبی فراوانی اجزای رسوبی تغییر می‌کند. رسوبات تخریبی متشکل از کانی‌های کوارتز، کربنات‌تخریبی، فلدسپات، موسکویت، بیوتیت، خرده‌سنگ، وکانی¬های سنگین مانند پیروکسن، بیوتیت، موسکوویت، مارکاسیت، مگنتیت، لیمونیت، هماتیت،کلریت می‌باشد.دیگر اجزای رسوبات مواد آلی، گاستروپودا، روتالیده، دوکفه¬‌ای، استراکودای مانند Cyprideis Sp., Loxoconcha Sp. می‌باشد. کلیدواژه: رسوب شناسی، مورفوسکوپی، مورفومتری، بابلسر. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : کورش محمدیها، محسن مؤذن، مهرداد قهرایی پور، اووه آلتنبرگر، رباب حاج علی اوغلی
مجموعه سنگ های اولترامافیک مشهد به سن چینه ای پرمین – تریاس در شمال خاور کوههای بینالود و در نزدیکی شهر مشهد (جنوب باختر تا شمال باختر) قرار گرفته است. این منطقه از سنگ های مافیک و اولترامافیک، سنگ های رسی و کربناته دگرگون شده، گرانیتوئید و فیلیت‌های مشهد با راستای عمومی شمال باختر ـ جنوب خاور تشکیل شده است. آمفیبول-پریدوتیت های سرپانتینی شده اصلی ترین انواع سنگهای اولترامافیک در منطقه مورد مطالعه می باشند. کانی های تشکیل دهنده سنگ¬های الترامافیک این منطقه شامل اولیوین، ارتوپیروکسن، کلینوپیروکسن، آمفیبول قهوه ای و کانی های تیره به عنوان کانی های باقیمانده از سنگ اولیه وکانی¬های گروه سرپانتین، ترمولیت-اکتینولیت، کلریت، مقادیر اندکی تالک و کانی¬های کربناتی می¬باشند. دو نوع آمفیبول در این سنگ ها مشاهده می شود. آمفیبول های نیمه شکلدار قهوه ای با ترکیب پارگازیتی و آمفیبول های بی شکل و رشته ای سبز کم رنگ و یا بی رنگ با ترکیب ترمولیت – اکتینولیت. تغییرات نسبت های کاتیونی Al، Fe، Cr و Ti در ساختمان پارگازیت ها متأثر از فازهای مجاور آمفیبول (مانند کانی های اولیوین و پیروکسن و به ویژه فازهای آهن داری نظیر کرومیت) می باشد. اطلاعات پتروگرافی (ارتباط بافتی میان کانی ها) و ترکیب شیمیایی کانی ها نشان می دهد که پارگازیت های موجود در آمفیبول-پریدوتیت های منطقه با آمفیبول-پریدوتیت های گوشته ای متاسوماتیزه در یک زون فرورانشی تطابق بیشتری دارند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :